Անդամակցություն

Հայաստանի Ազգային գոլֆի ասոցիացիայի անդամակցության կարգը

Ամեն ոք, ով հանդիսանում է Գոլֆ Ակումբի կամ Գոլֆի Ասոցիացիայի/Ֆեդերացիայի անդամ,  հանդիսանուն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ ցանկացած օտարերկրյա պետության քաղաքացի, կարող է դառնալ Ասոցիացիայի անդամ, ընդունելով վերջինիս կանոնադրությունը: Անդամակցության համար թեկնածուն պետք է լրացված անդամակցության ձևը (NGAA Membership Form) և ուղարկել այն տվյալ էլ.հասցեյով.  membership@golfarmenia.com

Որոշման ընդունումը պատկանում է Ասոցիացիայի նախագահությանը (առնվազն հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում): Դրական որոշում կայացնելուց հետո թեկնածուն ստանում է Անդամության քարտի համարը և անդամակցության վճարում կատարելու հրահանգ. Payment.

Այսպիսով, ամեն մեն ոք, ով կցանկանա նպաստել Հայսատանում գոլֆ մարզաձևի զարգացմանը, հնարավորություն է ընձեռված անդամակցելու Հայաստանի Ազգային գոլֆի ասոցիացիային և դառնալու նրա լիիրավ անդամը:


Աջակացեք Հայաստանի Ազգային Գոլֆի Ասոցիացիայի Զարգացմանաը
Donation.

 

Հարցերի համար կարող եք կապնվել ՀԱԳԱ Զեկավարության հետ